Lärare grund- och gymnasienivå, även vård- och omsorgslärare

Abdel Lamzoughi

(ALI) Sv som andraspråk

Alexandru Lefter

(ALR) Sv som andraspråk

Anette Rosling

(ARG) Vård

Britt-Marie Öhrström

(BMÖ) Re

Carl-Henrik Felth

(CHF) Fy, Ma

Christina Gustavsson

(CGN) En

Dilber Filo

(DFO) Sv som andraspråk

Elena Holmberg – Rodemil

(EHR) En, Sv som andraspråk

Erika Janson

(ERJ) Vård

Ewa Jacobsson

(EJN) Ma, Fy

Ewa Söderström

(ESM) Vård

Eva Widman Röjerås

(EWM) Vård

Eva-Lena Samuelsson

(ELS) Hi, Sh

Henrik Waara

(HW) Sv

Inger Näslund

(IND) Vård

Kaj Aronsson

Lärare Ke, Nk

Karin Wesslén

(KWN) Sv, En

Karolina Henricson

(KHN) Sv som andra språk

Kent Reinedahl

(KRL) Ma

Kerstin Ivarsson

(KI) Sv, Sv som andraspråk

Lena-Maria Broström

(LMB) En

Margret Atladottir

(MAR) SFI, Sv som andraspråk

Maria Njoo

(MNO) En, Sv som andraspråk

Marianne Johansson Olli

(MJO) Vård

Marie-Louise Falk

(MLF) Ma

Moa Ohlsson

(MON) Ma

Monika Palmqvist Hansen

(MPH) Sv som andraspråk

Olivia Radovic

(ORV) Sv som andraspråk

Samir Jejna

(SJN) Bi, Nk

Susana Villarroel

(SVL) Sv som andraspråk

Tarja Krogell

(TKL) Ma, Sh

Tilda Valberg Simpson

(TVS) En, Sv som andraspråk

Torbjörn Rosén

(TRN) Ma

Åsa Alm

(ÅAM) Sv som andraspråk
1 september 2017