Om skolan

Vi har ett brett kursutbud: SFI, Lärvux, kurser på grundläggande nivå samt allmänna ämnen på gymnasienivå och vård- och omsorgsutbildning.

Vår skola ligger centralt i Uppsala vid Fyrisån med goda kommunikationsmöjligheter. Det finns rum för självstudier och grupparbete med uppkopplade datorer och till de naturvetenskapliga kurserna har vi tillgång till laborationssalar. Yrkesutbildningarna har sin praktiska undervisning i välutrustade metodsalar.

Vuxenutbildningen Linné är ett centrum för lärande där du får all chans att nå dina studiemål. På Linné möts människor från många olika kulturer.

Behöriga lärare med lång erfarenhet

Våra utbildningar bygger på lärarledda lektioner med tillgång till webbstöd där du också har kontakt med din lärare. Genom lärarnas berättande och handledning, med möjlighet att ställa frågor, samt i dialog med gruppen blir det lättare att nå kunskap. Hos oss möter du behöriga lärare med lång erfarenhet som med stor kunskap och engagemang hjälper dig att nå dina utbildningsmål. Med rätt stöd och hjälp vet vi att alla har förmågan att lära.

Specialpedagoger arbetar med att vägleda och finna bra studieformer för studerande med bland annat skriv- och lässvårigheter eller dyslexi.

Räknestuga: hjälp med matematik grundnivå
Matemateket: hjälp med matematik på grund- och gymnasienivå, fysik
So-teket: hjälp med historia och samhällskunskap
No-teket: hjälp med naturkunskap, biologi
Språkverkstad: hjälp med svenska språket i alla ämnen
För mer information och tider för de olika stöden

På Vuxenutbildningen Linné har vi en öppen och kreativ atmosfär som präglas av arbetsglädje. Vi erbjuder en mångfald av möjligheter för att möta dina speciella behov som vuxenstuderande. På så sätt blir Linné en bro mellan utbildning och samhälle. Många vuxenstuderande i Uppsala väljer att studera på Linné.

Du är också välkommen till oss!

16 januari 2018