Information till nya elever

Hej och välkommen till oss! Information för dig som läser på grundläggande- och gymnasial nivå.

Vi är glada och stolta att du vill gå på Linné. Du har valt en skola med många duktiga lärare och ett bra pedagogiskt upplägg. På Linné erbjuder vi lärarledda lektioner i modernt utrustade lokaler med smartboards och fina datasalar. 

Vi erbjuder också speciallärare, elevstudieplatser med datorer med mera i våra trivsamma lokaler nära Uppsala centrum. Vuxenutbildningen Linné är ett centrum för lärande i en lärmiljö för vuxna med en öppen och kreativ atmosfär.

Information om tid och dag står på antagningsbedskedet. Kursen börjar vid första lektionstillfället enligt schema. I antagningsbeskedet ser du vilka kurser som du är antagen till.

Förhindrad att närvara vid kursstarten (återbud)
Om du inte kan komma till kursstart måste du anmäla det i god tid dock senast samma dag som kursen startar. Om du inte meddelar frånvaro innan kursstart kan din plats gå till annan sökande. Ring eller maila till Vuxenutbildningen Linné.

Om du inte kommit till sista lektionstillfället under andra kursveckan kommer du att strykas även om du anmält frånvaro vid kursstart. Det är viktigt att du snarast meddelar om du avstår från någon kursplats. Kontakta receptionen på Vuxenutbildningen Linné.

Learnify 
Skolan arbetar med lärstödet Learnify. Där får du information om bland annat planering, uppgifter och hemuppgfter, Du kan också kommunicera med dina lärare via Learnify. När du börjar studera får du inloggingningsuppgifter av din lärare.
Länk till inlogg på Learnify

Läromedel
Du hittar en förteckning över de läromedel som används i våra kurser på vår sida om Läromedel. Begagnade läromedel utannonseras på anslagstavlor i skolans entréplan.

Scheman och lektionssalar
Salschemat anslås vid skolans entré vid kursstart. Det är alltid viktigt att du tar del av informationen där innan du går till din kurs.

Alla lektionssalar finns på Vuxenutbildningen Linné, Västra Strandgatan 11.
Se även schema o salar - (Välj Grupp, namn på gruppen och rätt vecka)

16 januari 2018