Prövningar

Har du läst en kurs på Vuxenutbildningen Linné och ej blivit godkänd finns det möjlighet att göra en kostnadsfri prövning inom 6 månader efter avslutad kurs.

Du anmäler dig på en anmälningsblankett som du får av din lärare i samband med betygsamtalet. Har du inte haft möjlighet till det kan du komma till skolans reception efter kurserns slut och fylla i en anmälan där. Du kan bara anmäla dig på dessa två sätt.

Kallelser till prövningar på skolan skickas ut med e-post i slutet av september. Vi har ett prövningstillfälle per kurs under hösten 2017. Sista anmälningsdag är den 15 september 2017. Prövningarna på skolan kommer att ske från slutet av oktober till slutet av november 2017.

Information om prövningar i Uppsala kommun

En prövning innebär att du själv läser in kursen och tenterar. I Uppsala finns prövningarna samlade på Navets prövningsenhet, läs mer om prövningar

15 juni 2017