Läs- och skrivsvårigheter

Vi förmedlar kontakt med Navet vid behov av utredning av dina läs- och skrivsvårigheter.

Vad är läs- och skrivsvårigheter?

Läs- och skrivsvårigheter är en funktionsnedsättning, som yttrar sig i bristande förmåga att skriva och/eller läsa text. 5-10 % av befolkningen har sådana problem. Mer information om läs- och skrivsvårigheter finns på Navets hemsida. Navets kontakt för läs- och skrivsvårigheter

Mer information om läs- och skrivsvårigheter finns på Dyslexiförbundets hemsida 

 

15 juni 2017