Utbildningar

Vi har ett brett kursutbud med många kursstarter på olika nivåer: SFI, Lärvux, kurser på grundläggande nivå samt allmänna ämnen på gymnasienivå och vård- och omsorgsutbildning.

Grundläggande- och gymnasiala kurser har lärarledd undervisning med nätstöd på vår webbplattform där du alltid har kontakt med din lärare.

Det finns rum för självstudier och grupparbete med uppkopplade datorer och till de naturvetenskapliga kurserna har vi tillgång till laborationssalar. Omvårdnadsutbildningarna har sin praktiska undervisning i välutrustade metodsalar.

Kurser i komvux kan studeras inom Sfi (svenska för invandrare), på grundläggande nivå som motsvarar grundskolans högre årskurser eller på gymnasial nivå motsvarande gymnasiet för ungdomar. Kurser på den gymnasiala nivån finns som allmänna ämnen och yrkesämnen.

På de här sidorna hittar du mer information om våra aktuella utbildningar.

 

16 januari 2018