Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning vänder sig till dig som behöver studera på en nivå som motsvarar grundskolans högre årskurser.

Ämnen du kan studera på Linné
Svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap. Ytterligare information om kurser och betygskriterier hittar du på Skolverkets hemsida.

Hur kan jag studera?
Du väljer den kurs eller de kurser som du behöver för vidare studier eller arbete. Du arbetar i en sammanhållen grupp, du kan läsa på hel- eller deltid. Du kan kombinera studier på grundläggande nivå med studier på gymnasial nivå. Många kurser finns såväl dag som kväll. Du kan få tillgång till läs- och skrivstöd. Betyg ges efter fullföljd kurs.

Schema för grundläggande kurser hösten 2017 hittar du i Novaschem

Du kan göra nivåtester i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik för att testa tidigare kunskaper som du inte har betyg i eller om betygen är väldigt gamla. Nivåtesterna görs på Navet. Nivåtest

17 oktober 2017