Allmän information om SFI

Det finns tre studievägar och fyra delkurser.

Studieväg 1 – eleven har möjlighet att läsa alla kurserna A,B,C,D. Eleven sätter själv upp sina mål.

Studieväg 2 – eleven har möjlighet att läsa kurserna B,C,D.  Eleven sätter själv upp sina mål.

Studieväg 3 – eleven läser kurs C och D. Målet är att eleven ska bli godkänd på kurs D.

Nationella slutprov i SFI
Varje studieväg avslutas med ett nationellt slutprov. Skolverket ansvarar för att ta fram slutprov för kurs B, C och D. Syftet är att få enhetliga bedömningsgrunder i hela landet. För mer information om SFI, se Skolverkets hemsida.

Ansökan till SFI i Uppsala görs på SFI-mottagningen Kungsgatan 85.

Länkar

Skolverkets information om SFI

Till arbetsförmedlingens sida med etableringsblankett

Ny i Sverige

Välkommen till Uppsala

Information om Sverige på olika språk

Filmer om olika yrken

AMS yrkesfilmer

 

31 maj 2017