Schema Vård- och omsorgsutbildningen

Scheman för vård- och omsorgsutbildningarna finns i Nova. Välj Ämne under Typ och välj sedan VDA H17, VDB H17 eller VDC H17 i Välj ID: då visas hela schemat för hösten 2017.
Höstens schema i Nova 

 

 

15 juni 2017