Lärare grund- och gymnasienivå, även vård- och omsorgslärare

Abdel Lamzoughi

(AFL) Sv som andraspråk

Alexandru Lefter

(ALR) Sv som andraspråk

Anette Rosling

(ARG) Vård

Carl-Henrik Felth

(CHF) Fy, Ma

Christina Gustavsson

(CGN) En

Dilber Filo

(DFO) Sv som andraspråk

Elsa Asplund

(EAD) Sva, SFI

Erika Janson

(ERJ) Vård

Ewa Jacobsson

(EJN) Ma, Fy

Ewa Söderström

(ESM) Vård

Eva Widman Röjerås

(EWM) Vård

Eva-Lena Samuelsson

(ELS) Hi, Sh

Henrik Waara

(HW) Sv

Ida Lindqvist

(ILT) Eng, SFI

Inger Näslund

(IND) Vård

Jenny Weimer

(JWR) Eng

Johan Petersson

(JPN) Ma

Johan Öhman

(JÖN) Ma

Kaj Aronsson

Lärare Ke, Nk

Karin Wesslén

(KWN) Sv, En

Karolina Henricson

(KHN) Sv som andra språk

Kent Reinedahl

(KRL) Ma

Kerstin Ivarsson

(KI) Sv, Sv som andraspråk

Lena Martinelle

(LME) Vårdlärare

Lena-Maria Broström

(LMB) En

Maria Njoo

(MNO) En, Sv som andraspråk

Marie-Louise Falk

(MLF) Ma

Mohammad Shafiq

(MSQ) Matematik

Natalia Zabzina

(NZA) Ma och Programmering

Pernilla Södergren

(PSN) Vård

Samir Jejna

(SJN) Bi, Nk

Susana Villarroel

(SVL) Sv som andraspråk

Tarja Krogell

(TKL) Ma, Sh

Tilda Valberg Simpson

(TVS) Re, En, Sv som andraspråk

Åsa Alm

(ÅAM) Sv som andraspråk
Uppdaterad: