Lärare grund- och gymnasienivå, även vård- och omsorgslärare

Abdel Lamzoughi

(AFL) Sv som andraspråk

Alexandru Lefter

(ALR) Sv som andraspråk

Anna Ekelin Hellberg

Eng

Anette Rosling

(ARG) Vård

Camilla Ragnarsson

Sv som andraspråk

Carl-Henrik Felth

(CHF) Fy, Ma

Christina Gustavsson

(CGN) En

Dilber Filo

(DFO) Sv som andraspråk

Elsa Asplund

(EAD) Sva, SFI

Erika Janson

(ERJ) Vård

Ewa Jacobsson

(EJN) Ma, Fy

Ewa Söderström

(ESM) Vård

Eva Widman Röjerås

(EWM) Vård

Eva-Lena Samuelsson

(ELS) Hi, Sh

Fia Nordgren

Vård

Henrik Waara

(HW) Sv

Ida Lindqvist

(ILT) Eng, SFI

Inger Näslund

(IND) Vård

Jenny Weimer

(JWR) Eng

Johan Petersson

(JPN) Ma

Johan Öhman

(JÖN) Ma

Kaj Aronsson

Lärare Ke, Nk

Karin Wesslén

(KWN) Sv, En

Karolina Henricson

(KHN) Sv som andra språk

Kent Reinedahl

(KRL) Ma

Kerstin Ivarsson

(KI) Sv, Sv som andraspråk

Lena Martinelle

(LME) Vårdlärare

Lena-Maria Broström

(LMB) En

Malin Marklund

Eng

Maria Njoo

(MNO) En, Sv som andraspråk

Marie-Louise Falk

(MLF) Ma

Moa Frih

Ma

Natalia Zabzina

(NZA) Ma och Programmering

Neda Farzaneh

Ma

Pernilla Södergren

(PSN) Vård

Petter Birgersson

Sv som andraspråk

Samir Jejna

(SJN) Bi, Nk

Susana Villarroel

(SVL) Sv som andraspråk

Tarja Krogell

(TKL) Ma, Sh

Tilda Valberg Simpson

(TVS) Re, En, Sv som andraspråk

Åsa Alm

(ÅAM) Sv som andraspråk
Uppdaterad: