Lärvux

Anna Manell

Rektor Allmänna ämnen/Lärvux

Besöksadress:
Vuxenutbildningen Linné
Västra Strandgatan 11 Uppsala
Undervisningslokaler finns i hus B plan 1 och 3 

 

Pettersson, Åsa

Specialpedagog Lärvux
(ÅPN)

Sjöberg, Eva

Specialpedagog Lärvux
(ESG)

Nilsson-Hedberg, Agneta

Specialpedagog Lärvux
(ANH)

Eriksson, Lena

Specialpedagog Lärvux
(LEN)

Adner Fors, Louise

Specialpedagog Lärvux
(LAF)

Savolainen, Susanne

Specialpedagog Lärvux
(SSA)
4 april 2018