Kontakta Skolledningen

Ulrika Grönqvist

Avdelningschef för Vuxenutbildningen

Niklas Runhagen

Skolintendent

Jesper Hedin

Enhetsrektor SFI/Svenska som andraspråk

Anneli Sallin

Biträdande rektor, SFI/Svenska som andraspråk

Anna Manell

Rektor Allmänna ämnen/Lärvux

Anders Bergström

Rektor, Yrkesutbildningar
Uppdaterad: