Kontakta Skolledningen

Ulrika Grönqvist

Avdelningschef för Vuxenutbildningen

Niklas Runhagen

Skolintendent

Jesper Hedin

Rektor SFI/Svenska som andraspråk

Anneli Sallin

Rektor, SFI

Anna Manell

Rektor Allmänna ämnen/Lärvux

Anders Bergström

Rektor, Yrkesutbildningar
4 april 2018