Gällande svenska som andraspråk grundläggande

Från och med januari 2019 ska du som är klar med SFI D och vill fortsätta studera svenska som andraspråk grund söka Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2.

Om du som elev är i behov av delkurs 1, kommer vi på skolan att hjälpa dig med det.

17 oktober 2018