Öppet hus om utbildningar inom vård, skola och barnomsorg

Du behövs. Utbilda dig till undersköterska, elevassistent eller barnskötare.

Kom till öppet hus. Du får veta mer om utbildningarna och jobben de leder till. Och så hjälper vi dig med ansökan.

Välkommen!

Tisdag 28 maj
15.00-18.00
Utbildnings- och jobbcenter
Bolandsgatan 4

Läs mer om utbildningarna under yrkesutbildningar.

14 maj 2019