Om skolan

Vi har ett brett kursutbud: SFI, Lärvux, kurser på grundläggande nivå, allmänna ämnen på gymnasienivå och yrkesutbildningar.

Vi har våra utbildningar placerade på fyra olika ställen i och runt Uppsala

Vuxenutbildningen Linné

Linné Vux finns centralt i Uppsala vid Fyrisån och här finns SFI, Lärvux, grund och gymnasiekurser samt yrkesutbildningen vård- och omsorg.

Treklangen

På Treklangen i Gottsunda så har vi SFI utbildning för mammor med barn.

Ekeby

Ekeby Vux som bedriver utbildningar inom restaurang med mera.

Jälla

Jälla Vux där har vi trädgårdsutbildning och maskinförare

Våra utbildningar

Vi har lärarledda lektioner med tillgång till webbstöd där du också har kontakt med din lärare. Genom lärarnas berättande och handledning, med möjlighet att ställa frågor, samt i dialog med gruppen blir det lättare att nå kunskap.

Hjälp i dina studier

Specialpedagoger arbetar med att vägleda och finna bra studieformer för studerande med bland annat skriv- och lässvårigheter eller dyslexi.

  • Räknestuga, hjälp med matematik grundnivå
  • Matemateket, hjälp med matematik på grund- och gymnasienivå, fysik
  • So-teket, hjälp med historia och samhällskunskap
  • No-teket, hjälp med naturkunskap, biologi
  • Språkverkstad, hjälp med svenska språket i alla ämnen

För mer information och tider för de olika stöden

Välkommen till oss!

19 februari 2018