Om skolan

Utbilda dig hos oss och hitta vägen till jobb. Vi har din framtid i fokus. Våra utbildningar är placerade på fyra olika ställen i och runt Uppsala.

Vuxenutbildningen Linné finns centralt i Uppsala vid Fyrisån. Här finns SFI, Lärvux, grund- och gymnasiekurser samt yrkesutbildningen vård- och omsorg.

Treklangen

På Treklangen i Gottsunda så har vi SFI utbildning för mammor med barn.

Ekeby

I Ekeby finner du våra restaurangutbildningar.

Jälla

I Jälla har vi våra utbildningar inom trädgård och anläggningsmaskinförare.

Våra utbildningar

Vi har lärarledda lektioner med tillgång till webbstöd där du också har kontakt med din lärare. Genom lärarnas berättande och handledning, med möjlighet att ställa frågor, samt i dialog med gruppen blir det lättare att nå kunskap. Du kan välja att läsa på dag- eller kvällstid såväl som anpassa din studietakt.

Hjälp i dina studier

Specialpedagoger arbetar med att vägleda och finna bra studieformer för studerande med bland annat skriv- och lässvårigheter eller dyslexi.

  • Räknestuga, hjälp med matematik grundnivå
  • Matemateket, hjälp med matematik på grund- och gymnasienivå, fysik
  • So-teket, hjälp med historia och samhällskunskap
  • No-teket, hjälp med naturkunskap, biologi
  • Språkverkstad, hjälp med svenska språket i alla ämnen

För mer information och tider för de olika stöden

Välkommen till oss!

Uppdaterad: