Betyg

Du kan beställa nya och gamla betyg från vuxenutbildningen i Uppsala kommun på fyra olika sätt.

1. Skicka e-post till oss: ujc.skolexp@uppsala.se

2. Ringa oss på telefon: 018 - 727 49 00.

3. Besöka vår expedition och fylla i en blankett för att få betyget hemskickat.

Obs! Du ansvarar själv för att skicka dina betyg till Antagningsservice om de har ett slutdatum före 1 januari 2012.

Alla betyg som har ett slutdatum efter 1 januari 2012 skickas automatiskt till UHR betygsdatabas. Det är först när du sökt en universitetsutbildning som du kan se dina betyg på antagning.se.

För slutbetyg (fullständig gymnasiekompetens) eller examensbevis kontakta vuxenutbildningen i Uppsala: studievagledning@uppsala.se i god tid.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Betyg