Slutbetyg från komvux

Slutbetyg från komvux kommer att vara möjliga att utfärda fram
till den 1 juli 2020 för dig som har startat dina gymnasiestudier med betygskalan IG-MVG.

Innehåller då även Slutbetyget kurser som du startat efter 1 Juli 2012 får du ett Slutbetyg som innehåller både betygen IG-MVG och betygen F-A.

Slutbetyget ska omfatta 2 350 gymnasiepoäng, varav 600 poäng ska utgöras av kärnämneskurser och 1750 poäng fritt valda kurser.

Betyget får ej innehålla Estetisk verksamhet, Idrott i hälsa A/ 1 eller Specialidrott.

Obs! Om du vill att betyget ska ge behörighet till högskolan så får det inte innehålla mer än 100 poäng IG/ F totalt. Det får inte vara ett IG/ F i Svenska A o B/ 1 o 2, Matematik A/ 1 eller Engelska A/ 5.

KÄRNÄMNESKURSER i ett Slutbetyg från komvux:
Svenska A/Svenska som andraspråk A 100 poäng
(Kan ersättas med Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 poäng)

Svenska B/Svenska som andraspråk B 100 poäng
(Kan ersättas med Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 poäng)

Engelska A 100 poäng
(Kan ersättas med Engelska 5 100 poäng)

Matematik A 100 poäng
(Kan ersättas med Matematik 1a, 1b eller 1c 100 poäng)

Samhällskunskap A 100 poäng
(Kan ersättas med Samhällskunskap 1b 100 poäng)

Religionskunskap A 50 poäng
(Kan ersättas med Religionskunskap 1 50 poäng)

Naturkunskap A 50 poäng
(Kan ersättas med Naturkunskap 1a1 50 poäng)

För Slutbetyg (fullständig gymnasiekompetens) eller Examensbevis kontakta studie- och yrkesvägledare (studievagledning@uppsala.se) i god tid.

Så här räknar du ut ditt snitt:

Varje betygs poäng (MVG=20 , VG=15, G=10, IG=0) (A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10, F=0) multipliceras med kursens poäng
(50, 100, 150 eller 200). Exempel: Ett VG i MA A blir 15 x 100 = 1500

Summera alla betygen. Dividera sen med 2350 och du får ditt snitt.

För dig som på börjat alla dina kurser med betygsskalan A-F så ersätts Slutbetygen med examensbevis. För mer information om innehållet i ett examensbevis se 

http://www.skolverket.se/regelverk/forordningar/overgangsbestammelser-vuxenutbildningen

Uppdaterad: