Information till nya elever

Välkommen till oss. Här är information för dig som läser på grundläggande- och gymnasial nivå eller en yrkesutbildning.

Information om tid och dag står på antagningsbedskedet. Kursen börjar vid första lektionstillfället enligt schema. I antagningsbeskedet ser du vilka kurser som du är antagen till.

Förhindrad att närvara vid kursstarten (återbud)

Om du inte kan komma till kursstart måste du anmäla det. Om du inte meddelar frånvaro innan kursstart förlorar du din plats. Skicka ett e-post till:
ujc.skolexp@uppsala.se

Om du inte kommit till sista lektionstillfället under andra kursveckan kommer du att strykas även om du anmält frånvaro vid kursstart. Det är viktigt att du snarast meddelar om du avstår från någon kursplats. Kontakta receptionen.

Learnify 

Skolan arbetar med lärstödet Learnify. Där får du information om bland annat planering, uppgifter och hemuppgfter, Du kan också kommunicera med dina lärare via Learnify. När du börjar studera får du inloggingningsuppgifter av din lärare.
Länk till inlogg på Learnify

Läromedel

Du hittar en förteckning över de läromedel som används i våra kurser på vår sida om Läromedel. Begagnade läromedel utannonseras på anslagstavlor i skolans entréplan.

Scheman och lektionssalar 

Salschemat anslås vid skolans entré vid kursstart. Det är alltid viktigt att du tar del av informationen där innan du går till din kurs.

Se även schema o salar - (Välj Grupp, namn på gruppen och rätt vecka)

 

Uppdaterad: