Nivåtester

Tänker du studera svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik och är osäker på vilken nivå du ska börja?

Då kan du testa dina förkunskaper och få hjälp med att välja rätt nivå.

Du kan göra nivåtester i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Nivåtesterna görs på Kungsgatan 85.

Uppdaterad: