Läs- och skrivsvårigheter

Vi förmedlar kontakt med vuxenutbildningen på Kungsgatan 85 vid behov av utredning av dina läs- och skrivsvårigheter.

Vad är läs- och skrivsvårigheter?

Läs- och skrivsvårigheter är en funktionsnedsättning, som yttrar sig i bristande förmåga att skriva och/eller läsa text. 5-10 % av befolkningen har sådana problem. Mer information om läs- och skrivsvårigheter finns på vuxenutbildningens hemsida.

Mer information om läs- och skrivsvårigheter finns på Dyslexiförbundets hemsida

 

Uppdaterad: