Studieekonomi

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet som beslutar om och betalar ut studiestöd vid studier i kommunal vuxenutbildning. Information om studieekonomi finns att få hos CSN.

Studiestöd/gymnasiepoäng = CSN-poäng

Varje kurs i komvux har en viss studiestödspoäng/gymnasiepoäng. För heltidsstudier i kommunal vuxenutbildning krävs 20 poäng per vecka. För halvtidsstudier krävs 10 poäng per vecka. Studiemedel – Du kan söka studiemedel från och med hösten det år du fyller 20 år till och med det år du fyller 54 år. Studiemedlet består av lån och bidrag och beräknas per vecka.

Det finns två bidragsnivåer: en generell och en högre. Den högre bidragsnivån kan du få om du är lägst 25 år och antingen saknar gymnasieutbildning eller grundläggande behörighet till högskolan. CSN prövar automatiskt om du har rätt till den högre nivån. OBS! Du kan bara få studiemedel ett begränsat antal veckor på grundläggande respektive gymnasial nivå. Ansökan kan göras när som helst under året men beviljas retroaktivt för högst fyra veckor. Du som studerar och har barn kan få tilläggsbidrag.

Ledighet för studier

Varje arbetstagare har rätt till ledighet för studier. Arbetsgivaren kan skjuta upp den begärda ledigheten i högst sex månader. Ledighetens längd begränsas inte i lagen och du får själv bestämma inriktning på dina studier.

Externa länkar
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Uppdaterad: