Utbildningar

Vi har ett brett kursutbud med många kursstarter på olika nivåer som SFI, Lärvux, kurser på grundläggande nivå, allmänna ämnen på gymnasienivå och yrkesutbildningar.

Grundläggande- och gymnasiala kurser har lärarledd undervisning med nätstöd på Learnify, vår webbplattform där du alltid har kontakt med din lärare.

Linné Vux

Det finns rum med uppkopplade datorer för självstudier och grupparbete. Till de naturvetenskapliga kurserna finns labratoriesalar och metodrum för vård- och omsorgsutbildningarna.

Ekeby Vux och Jälla Vux

Yrkesutbildningarna på Ekeby Vux och Jälla Vux finns i gymnasieskolans lokaler i Ekeby och Jälla

Kurser finns inom:

  • Sfi (svenska för invandrare)
  • Grundläggande nivå som motsvarar grundskolans högre årskurser
  • Gymnasial nivå motsvarande gymnasiet för ungdomar
  • Kurser på den gymnasiala nivån finns som allmänna ämnen och yrkesämnen

På de här sidorna hittar du mer information om våra aktuella kurser och utbildningar.

 

8 februari 2018