Vad är Lärvux?

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) är en del av den kommunala vuxenutbildningen.

Du kan söka kurser på Lärvux när du har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och:

•har fått lust att gå i skolan igen

•vill fördjupa och utveckla dina kunskaper

•saknar och har behov av nya kunskaper för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier

Det finns två olika nivåer inom Lärvux:

  • Grundläggande kurser motsvarande grundsärskolan
  • Gymnasiala kurser motsvarande gymnasiesärskolan

Du planerar dina studier tillsammans med din lärare och studerar utifrån din individuella studieplan. Du kan läsa en eller flera kurser vid ett eller flera tillfällen i veckan. Du studerar under hela året.

Startar den kurs du söker?

I första hand startar Lärvux kurser på grundläggande nivå.

  • Lärvux startar också många kurser på gymnasial nivå.
  • Om kursen startar beror bland annat på hur många som sökt till kursen.

Du kan läsa om ett stort utbud av kurser på vår sida Kurser och ansökan. Du är mycket välkommen att söka kurserna! 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Vad är Lärvux?