Kurser och ansökan

Lärvux kurser är indelade i tre olika grupper:

Grundläggande kurser

Gymnasiala kurser

Yrkeskurser på gymnasial nivå

Sammanställning av Lärvux kurser i Uppsala, Lärvux kurskatalog.pdf (PDF, 3 MB) 

Ansökan

Du gör en ansökan på vår ansökningsblankett.

När Lärvux fått din ansökan tar vi kontakt med dig. Vi bokar tillsammans in ett första besök för samtal.

Många av kurserna börjar i augusti eller i januari men du kan antas under hela året. Finns det plats i den kurs du har sökt kan du starta direkt.

Det kan vara värdefullt att den som söker till Lärvux får hjälp med sin ansökan av de som finns med i det dagliga livet till exempel familj, god man, personal på boende och arbete. Genom samarbete skapas bästa möjliga förutsättningar för studierna.

Utbildningen är avgiftsfri.
I enstaka kurser tas en avgift ut för lunch eller studieresa.

29 juni 2018