Studie- och yrkesvägledning

Sofi Densborn

Studie- och yrkesvägledare

Studerande inom Lärvux erbjuds följande av studie- och yrkesvägledare:
• information om studier och yrken
• vägledning och stöd inför studie- och yrkesval
• vägledning i nuvarande arbetssituation
• allmänna råd och information inför arbetslivets krav

Studie- och yrkesvägledaren samverkar med:
•elevens lärare på Lärvux
•skolledare
•den studerandes kontaktnät

Allmänt om vägledning:
•kopplas till planering inför framtida arbete/sysselsättning och studier
•kopplas till det personen kan och vill
•innebär kartläggning av förmåga och behov i arbetslivet
•bidrar till väl underbyggda val

 

16 januari 2018