Naturvetenskapligt basår

Naturvetenskapligt basår vänder sig till dig som vill ha en naturvetenskaplig behörighet.

Vi arbetar med en experimentell inriktning där du får möjlighet att arbeta laborativt i laborationssalar eller ute i fält vid våra exkursionslokaler. Detta gör att du får en god förberedelse inför högre studier inom högskola eller universitet. I vissa kurser ingår även studiebesök på universitetet för att berika undervisningen.

Du kan ställa frågor till din lärare, både under lektionerna och via lärstödet - Learnify. Under lektionerna arbetar läraren med Smart board. Det innebär att du alltid kan hämta lektionsanteckningarna på Learnify och i lugn och ro studera lektionens innehåll hemma eller där du befinner dig på valfri tid.

På Learnify hittar du aktuell kursinformation som kursplaner, planeringar, länkar och undervisningsmaterial. De lärarledda lektionerna varieras med genomgångar, demonstrationer, gruppdiskussioner, seminarier, enskilda arbeten samt laborationer och exkursioner.

Faktablad

Du läser in behörighet i enlighet med naturvetenskapligt program. Det krävs grundläggande behörighet och matematik 2 för att kunna söka kurspaketet.Läs mer i vårt faktablad. (PDF, 76 KB)

Ansökan

Ansökan sker på Vuxenutbildningen i Uppsalas ansökningswebb. Där finns olika sökperioder och vilka kurser och utbildningar som är sökbara.Välj Vuxenutbildningen Linné under Skola.

Till ansökan

29 juni 2018