Svenska för invandrare

SFI är en baskurs i svenska för invandrare. Du kanske är nybörjare eller har kommit en bit på väg. På utbildnings- och jobbcenter får du chansen att gå framåt i språket.

Målet är att du ska kunna förstå och prata svenska så att du kan klara dig i samhället både i vardags- och arbetsliv. Du ska också kunna läsa och skriva svenska på en funktionell nivå.

Vi har klassrum med teknisk utrustning, datasalar och gott om uppehållsrum med tillgång till kaffeautomater för de studerande.

Det finns också studierum med datorer för den som vill sitta i skolan och läsa.

Vi har gruppundervisning. Gruppen har en lärare alla lektioner. Våra lärare har lärarutbildning och utbildning i svenska som andraspråk. De har lång erfarenhet av SFI-undervisning och är vana att leda sina elever mot kunskapsmålen i SFI. Undervisningen är varierad och du får hela tiden träna att förstå, tala, läsa och skriva svenska.

I gruppen får de studerande möjlighet att öva och repetera svenska tillsammans och kan på så sätt lära sig snabbare. Du får baskunskaper i språkets regler. Det hjälper dig att gå vidare och förbättra din svenska.

Du får också möjlighet att träna svenska extra med hjälp av olika språkprogram i datorn. Om du behöver kan du få extra hjälp med skrivträning och uttal.

I gruppen kan du känna dig trygg och lugn tillsammans med dina lärare och kamrater. 

Sjukanmälan

Du sjukanmäler dig till din lärare. Skicka ett mejl till din SFI-lärare

Schema och program

Du kan läsa dagtid 15 - 20  timmar, förmiddag eller eftermiddag. Du kan också välja en kvällskurs på sammanlagt fyra timmar (två gånger två timmar per vecka). Vi erbjuder SFI inom alla studievägar samt särskilt följande inriktningar och aktiviteter:

  • Grundläggande läs- och skrivundervisning (alfabetisering) för den som aldrig har gått i skola eller bara några få år.

  • SFI för mammor med små barn erbjuder vi i Gottsunda i samarbete med öppna förskolor. Det betyder att man kan ta med sig sitt barn till skolan när man studerar SFI. 

 

Uppdaterad: