Barnskötare med barn

Barnskötare

Vill du arbeta med barn? Denna yrkesutbildning ger dig en god grund att stå på för ett arbete som barnskötare inom förskolan.

Arbetsmarknaden inom barnomsorgen är god. Att jobba som barnskötare är ett aktivt arbete där du blir en viktig del av barnens vardag. Utbildningen innehåller kurser inom bland annat hälsopedagogik, pedagogiskt ledarskap och barns lärande och växande.

Detta är en flexutbildning. Det innebär att du deltar i lärarledda lektioner ca 2 dagar i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand utifrån en studiehandledning. 

Barnskötare finns också som validering. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam inom förskoleverksamhet men som saknar formell utbildning till barnskötare.

Utbildningens längd

Utbildningen är 65 veckor och inkluderar 10 veckors praktik. Kursen startar 14 oktober och avslutas i janauri 2021.

Utbildningens innehåll

 • Kommunikation, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 p
 • Pedagogiskt arbete, 200 p
 • Skapande verksamhet, 100 p
 • Barns lärande och växande, 100 p
 • Svenska 1, 100 p/Svenska som andraspråk 1, 100 p

Förkunskaper

Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Ansökan

Nästa start är 14 oktober med ansökningperiod mellan 5 augusti och 6 september.

Ansökan sker på vuxenutbildningen i Uppsalas ansökningswebb.

Välj skola utbildnings- och jobbcenter.

Från och med 5 augusti kan du ansöka på ansökningswebben

Faktablad

Läs mer om utbildningen till barnskötare (PDF, 144 KB)

Läs mer om utbildningen barnskötare validering (PDF, 146 KB) 

För mer information kontakta:

Kontakta oss

Uppdaterad: