Barnskötare med barn

Barnskötare

Vill du arbeta med barn? Denna yrkesutbildning ger dig en god grund att stå på för ett arbete som barnskötare inom förskolan.

Arbetsmarknaden inom barnomsorgen är god. Att jobba som barnskötare är ett aktivt arbete där du blir en viktig del av barnens vardag. Utbildningen innehåller kurser inom bland annat hälsopedagogik, pedagogiskt ledarskap och barns lärande och växande.

Detta är en flexutbildning. Det innebär att du deltar i lärarledda lektioner ca 2 dagar i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand utifrån en studiehandledning.

Utbildningens längd

Utbildningen är 65 veckor och inkluderar 10 veckors praktik. Kursen startar 5 augusti 2019 och avslutas i oktober 2020.

Utbildningens innehåll

 • Kommunikation, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 p
 • Pedagogiskt arbete, 200 p
 • Skapande verksamhet, 100 p
 • Barns lärande och växande, 100 p
 • Svenska 1, 100 p/Svenska som andraspråk 1, 100 p

Förkunskaper

Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Ansökan

Utbildningen är sökbar 22 april tom 7 juni 2019.

Ansökan sker på Vuxenutbildningen i Uppsalas ansökningswebb.

Välj skola utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda.

Ansök på ansökningswebben

Träffa oss

Välkommen på öppet hus!

Tisdag 28 maj
15.00-18.00
Utbildnings- och jobbcenter
Bolandsgatan 4

Faktablad

Läs om utbildningen i vårt faktablad (PDF, 128 KB)

För mer information kontakta:

Helena Ramqvist

Rektor, yrkesutbildningar
Uppdaterad: