Elevassistent med elever

Elevassistent

Vill du arbeta med barn och ungdomar? Denna yrkesutbildning ger dig kompetens att jobba som elevassistent.

Du arbetar i skolan med elever som behöver extra stöd i olika undervisningssituationer. Du arbetar nära tillsammans med undervisande lärare. Arbetsmarknaden för elevassistenter är god.

Detta är en flexutbildning. Det innebär att du deltar i lärarledda lektioner ca 2 dagar i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand utifrån en studiehandledning.

Utbildningens längd

Utbildningen är 65 veckor och inkluderar 10 veckors praktik. Kursen startar 5 augusti 2019 och avslutas i oktober 2020.

Utbildningens innehåll

 • Kommunikation, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 p
 • Pedagogiskt arbete, 200 p
 • Specialpedagogik 2, 100 p
 • Barns lärande och växande, 100 p
 • Svenska 1, 100 p/Svenska som andraspråk 1, 100 p

Förkunskaper

Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Ansökan

Utbildningen är sökbar 22 april tom 7 juni 2019.

Ansökan sker på Vuxenutbildningen i Uppsalas ansökningswebb.

Välj skola utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda.

Ansök på ansökningswebben

Träffa oss

Välkommen på öppet hus!

Tisdag 28 maj
15.00-18.00
Utbildnings- och jobbcenter
Bolandsgatan 4

Faktablad

Läs om utbildningen i vårt faktablad. (PDF, 143 KB)

För mer information kontakta: 

Helena Ramqvist

Rektor, yrkesutbildningar
Uppdaterad: