Elevassistent med elever

Elevassistent

Vill du arbeta med barn och ungdomar? Denna yrkesutbildning ger dig kompetens att jobba som elevassistent.

Du arbetar i skolan med elever som behöver extra stöd i olika undervisningssituationer. Du arbetar nära tillsammans med undervisande lärare. Arbetsmarknaden för elevassistenter är god.

Detta är en flexutbildning. Det innebär att du deltar i lärarledda lektioner ca 2 dagar i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand utifrån en studiehandledning.

Utbildningens längd

Utbildningen är 65 veckor och inkluderar 10 veckors praktik. Kursen startar 14 oktober och avslutas i januari 2021.

Utbildningens innehåll

 • Kommunikation, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 p
 • Pedagogiskt arbete, 200 p
 • Specialpedagogik 2, 100 p
 • Barns lärande och växande, 100 p
 • Svenska 1, 100 p/Svenska som andraspråk 1, 100 p

Förkunskaper

Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Ansökan

Nästa start är 14 oktober med ansökningperiod mellan 5 augusti och 6 september.

Ansökan sker på vuxenutbildningen i Uppsalas ansökningswebb.

Välj skola utbildnings- och jobbcenter.

Från och med 5 augusti kan du ansöka på ansökningswebben

Faktablad

Läs mer om utbildningen till elevassistent (PDF, 144 KB)

För mer information kontakta: 

Kontakta oss

Uppdaterad: