Maskinförarutbildning

Visste du att vägen till jobb kan vara en utbildning till anläggningsmaskinförare? Efterfrågan på maskinförare är stor och genom vår utbildning får du den kunskap som krävs.

Gå vår utbildning till anläggningsmaskinförare och lär dig köra och underhålla anläggningsmaskiner så som grävmaskin och hjullastare. Utbildningen ges i samarbete med Maskinentreprenörernas skola, ME-skolan. Du lär dig att bygga vägar och husgrunder, lasta olika typer av material och att gräva och lägga vatten- och avloppsledningar.

Du arbetar med laser och GPS-utrustning för höjdmätning och positionering. Du får också lära dig om ritningsläsning, mätning och utsättning samt egenskaper hos jordarter och grusmaterial.

Ett genomgående tema under hela utbildningen är säkerhet, arbetsmiljö och kvalitetsaspekter när du utför olika arbetsmoment.

Vi använder oss av moderna maskiner där du tillbringar en stor del av studietiden. Du får jobba med den senaste tekniken och en variation av maskintyper. Det ger dig en god förberedelse för yrkeslivet.

Utbildningens längd

Utbildningen är 24-30 veckor beroende på förkunskaper. Utbildningen startar 30 september. Kursinnehållet är detsamma och kurstiden 24 - 30 veckor. Det är endast den första starten som är sökbar i detta läget.

Praktik

Under utbildningen ingår praktik med ca 6-8 veckor hos branschföretag, vilket ger en bra inblick i branschen samt möjlighet att knyta viktiga kontakter för ditt kommande yrkesliv. Under praktiken har du en handledare på företaget som hjälper dig att komma in i företagets rutiner och delar med sig av sin erfarenhet och ger råd och tips. 

Efter utbildningen

Efterfrågan på utbildade maskinförare är stor. Efter godkänd utbildning och praktik utfärdas ett utbildningsintyg som ger dig behörighet att arbeta med de maskiner som ingår i utbildningen. När du sedan får en anställning i ett branschföretag ska ditt utbildningsintyg bytas ut mot en utbildningsbok som du har med dig under färdigutbildningstiden. När du är färdigutbildad ansöker du om ditt yrkesbevis.

Kostnader och utrustning

Läromedel 2000 kr. Deltagaren ska själv stå för skyddskläder.

Förkunskaper

Du behöver vara 20 år eller äldre och ha B-körkort för att ansöka till utbildningen.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2 augusti. Du söker via vuxenutbildningen.uppsala.se.

Välj utbildnings- och jobbcenter i Jälla under Skola.

Ansökan sker på Vuxenutbildningen i Uppsalas ansökningswebb.

Sök på utbildning under Kurspaket: Anläggningsförare

Till ansökan

Faktablad

Läs vårt faktablad för mer information om anläggningsförare (PDF, 142 KB)

För mer information kontakta:

Annelie Forsell

ME-skolan

Kontakta oss

Uppdaterad: