Vård- och omsorgsutbildning

Varje dag kan du göra skillnad. Som undersköterska ger du omvårdnad och omsorg till människor. Mötet med människor och deras behov är en viktig del av arbetet.

Utbildningen till undersköterska är för dig som vill arbeta med människor inom vård och omsorg. Utbildningen leder till en formell undersköterskekompetens och ger dig kompetens att arbeta på sjukhus, vårdcentral men även inom hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende för äldrepersoner, boendestödjare eller behandlingsassistent eller med personer med funktionsnedsättningar.  

Det finns mycket goda möjligheter till fast jobb efter utbildningen. Den ger också grund för fortsatta studier.

Arbetar du redan inom vården och vill fördjupa och bredda din kompetens kan du läsa vissa enstaka kurser ur utbildningen.

Utbildningen har tre inriktningar: äldreomsorg (finns även en äldreomsorg validering), socialt behandlingsarbete och funktionsnedsättningar.  

Flex innebär att du deltar i lärarledda lektioner ca 2 dagar i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand utifrån en studiehandledning.

Utbildningen ges på utbildnings- och jobbcenter i Boländerna. Du får mer information i ditt antagningsbesked.

Utbildningens längd

Undersköterskeutbildningen är 70 veckor och inkluderar 10-15 veckors praktik. Den startar 14 oktober 2019 och avslutas 5 februari 2021.

Utbildningens innehåll

Se fullständigt kursinnehåll i våra faktablad.

Undersköterska, inriktning funktionsnedsättning FLEX (PDF, 146 KB)

Undersköterska, inriktning socialt behandlingsarbete FLEX (PDF, 145 KB)

Undersköterska, inriktning äldreomsorg FLEX (PDF, 145 KB)

Undersköterska, inriktning äldreomsorg validering, 41 veckor (PDF, 145 KB)

Vårdbiträde (PDF, 141 KB)

Förkunskaper

Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande. 

Ansökan

Nästa start är 14 oktober med ansökningperiod mellan 5 augusti och 6 september.

Ansökan sker på vuxenutbildningen i Uppsalas ansökningswebb.

Sök på skola under Kurspaket: Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna.

Från och med 5 augusti kan du ansöka på ansökningswebben

Validering

Du kan genomföra en validering i början av utbildningen. Validering är till för dig som har kunskaper men saknar dokumentation på detta. Inom vuxenutbildningen Linné kan du få dina kunskaper inom vård och omsorg värderade och jämförda med vad som krävs för att få betyg.

Scheman för starten 5 augusti

Schema VdA (PDF, 7 KB)Schema VdB (PDF, 7 KB)Schema VdC (PDF, 7 KB)

Kontakta oss

Uppdaterad: